Vi på Deap önskar alla våra kunder och samarbetspartners en riktigt god jul och ett gott nytt år! Vi håller kontoren stängda 24/12 – 6/1.

Även i år har vi valt att ge ett bidrag till Giving People, en organisation som stöttar barn och barnfamiljer i ekonomisk utsatthet, något som känns extra viktigt i år.