Internkonferens

Under helgen har vi på Deap träffats och haft en gemensam konferens. Vi har passat på att prata om det gångna året och vårt kommande år. Vi diskuterade också ny teknik och delade med oss av de kunskaper vi samlat på oss sedan vår senaste konferens. Vid det här tillfället låg fokus på träbyggnader.

Därtill passade vi så klart på att umgås och stärka relationen mellan medarbetare.