Logistikbyggnad för brandfarlig vara

Deap har fått nöjet att projektera en logistikbyggnad i Halmstad om ca 18 000 m² avsedd för lager av brandfarlig vara samt tillhörande kontor och personalutrymmen. Med hänsyn till den stora mängd brandfarlig vara som hanteras inom byggnaden är denna klassad som en SEVESO-anläggning i den högre klassen vilket ställt extra höga krav på säkerheten i byggnaden. Nu när sista utförandekontrollen är genomförd är byggnaden helt redo att tas i drift!