Nytt uppdrag

Deap har fått förtroendet att tillsammans med Peab detaljprojektera och uppföra nya växthus och besökscentrum på Botaniska Trädgården i Göteborg. Projektet pågår fram till 2028 och genomsyras av ett högt hållbarhetsfokus för växter, människor och miljö. Sammanlagt omfattar projektet ca 6 600 m2 lokalarea som färdigställs i två etapper samtidigt som del av befintliga lokaler ska kunna nyttjas parallellt under byggtiden.

Bild: COBE